Jak z pewnością zauważyliście pod każdą z opisywanych promocji znajduje się tabela z podsumowaniem najważniejszych informacji. Od dzisiaj nazywać się ona będzie „Karta promocji” i będzie dołączana do każdej opisywanej promocji. Chciałbym Wam w kilku zadaniach przybliżyć to narzędzie i opisać poszczególne pola. Karta promocji aktualnie wygląda tak:

dbajofinanse_karta_promocji

W karcie znajdziecie m.in. informacje o:

 • rodzaju produktu – określający jakiego rodzaju produkt był opisywany,
 • statusie oferty – określający aktualność oferty. Status może przybrać wartość:
  • bezterminowa – dla promocji, które nie mają określonego terminu końca promocji,
  • aktualna do – dla promocji, dla których nie minął jeszcze termin zakończenia promocji,
  • oferta wygasła – dla promocji, które się zakończyły.
 • nagrodzie  – czyli informującą jakie korzyści możemy zyskać. Z reguły są to informacje o nagrodzie maksymalnej, mogą być jednak wyjątki o których decyduję subiektywnie,
 • warunkach uczestnictwa – określające warunki jakie muszą być spełnione aby wziąć udział w ofercie,
 • ograniczeniach – określających przyczyny dla których możemy być wykluczeni z promocji (np. pracowników itd)

W karcie promocji znajdziecie także linki do:

 • regulaminu promocji,
 • linku do wniosku – pod warunkiem, że oferta jest jeszcze aktualna.

 

Mam nadzieję, że taka forma podsumowania opisywanych promocji będzie dla czytelników pomocna. Jeżeli macie jakieś sugestie co powinno się znaleźć lub jak powinna być zmieniona Karta Promocji, będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

More From Author