BOŚ Bank zakończył niedawno promocję dla aktywnych, w której aktywnie korzystając z konta można było otrzymać nawet kilkaset złotych zwrotu. Teraz zaczął nową promocję w której nagrodą jest bon o wartości 600 złotych do wydania w sklepach Decathlon. Aby dostać premię związujemy się z bankiem aż na 48 miesięcy zobowiązując się wykonać kartą obrót w wysokości 900 złotych miesięcznie.

Warunki promocji

Aby otrzymać bonus należy:

 • [link]podpisać umowę konta osobistego i karty[/link]
 • przystąpić do promocji,
 • aktywować kartę najpóźniej do końca miesiąca nastepującego po dacie podspiadnia umowy,
 • wyrazić zgody marketingowe
 • podać adres email.

 

Gdy to zrobimy a jednocześnie nie posiadaliśmy konta w BOŚ Banku w 2015 roku w ciągu 7 lub 30 dni dostaniemy bon o wartości 600 złotych do wykorzystania w sklepach Decathlon.

To z dobrych wiadomości, a teraz czas na ograniczenia, które powodują, że oferta przestaje być atrakcyjna. Skorzystanie z promocji zobowiązuje nas do utrzymania konta i aktywnej karty przez okres 48 miesięcy (4 lata!). W przypadku rozwiązania umowy (także przez Bank ale z winy Klienta), dezaktywacji karty lub braku jej aktywacji jesteśmy zobowiązani do zwrotu całości lub części wartości otrzymanego bonu. Kwota zwrotu jest ustalana w zależności od momentu braku spełnienia warunków promocji i wynosi od 100% (w pierwszym roku) do 25% (w 4 roku),

Bank może rozwiązać umowę (i zażądać zwrotu premii) gdy przez 12 miesięcy nie będzie na rachunku obrotów,  dopuścimy do zadłużenia (ponad ustalony limit) a nawet gdy zaprzestanie świadczenia gdy wycofa to konto z oferty (co jednak byłoby samobójstwem dla banku) Wypowiedzenie jest możliwe także w przypadku podania fałszywych informacji przez Klienta oraz wykorzystywania konta do działalności przestępczej.

 

Ponadto bank nie pobierze opłaty za kartę, która jest bardzo wysoka bo wynosi aż 10 złotych miesięcznie, dopiero gdy wykonamy transakcję kartą na kwotę 900 złotych. Obecnie opłata za konto, przelewy wynosi 0 złotych, darmowe są także bankomaty banku i Euronetu (w innych opłata wynosi 5 złotych) . Nie ma jednak żadnej gwarancji, że bank nie podniesie tych opłat co uczyni promocję jeszcze mniej atrakcyjną.

Podsumowując proponowana przez Bank oferta nie jest atrakcyjna dla osób dbających o finanse, i jeżeli ktoś koniecznie chce otworzyć konto w BOŚ Banku lepiej wybrać standardowe konto oferujące wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym i niższe progi darmowości karty.

[oferta num=14]

You May Also Like

More From Author

3Comments

Add yours
 1. 1
  valet_gk

  W przypadku rozwiązania umowy (także przez Bank)…

  tu jest nieścisłość, jeśli bank wypowie umowę, bądż zmieni jej warunki (np wprowadzi inne/dodatkowe opłaty) klient może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia konsekwencji, czyli zachowując rabat i nie płacąc żadnych kar. Ten 4-letni okres jest więc swoistą gwarancją, że konto przez ten czas (zachowując dzisiejsze warunki) będzie darmowe

 2. 2
  admin

  Dziękuję za zwrócenie uwagi, poprawiłem i uszczegółowiłem trochę wpis.
  Niestety nie wygląda to tak różowo. Po pierwsze zgodnie z Regulaminem promocji (par 3. ust. 11.) w przypadku rozwiązania umowy przez Bank w następstwie zaistnienia jednej z przesłanek o których mówi „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych…” klient zobowiązany jest zwrócić odpowiednią część wartości bonu (od 25 do 100%).
  Regulamin ten mówi zaś w par. 100 że bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn tj.:
  „1) braku obrotów na Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym lub a’vista przez okres 12 miesięcy, oprócz okresowego dopisywania odsetek i ich wypłat,
  2) zaprzestania świadczenia przez Bank usług lub produktów określonych w Umowie,
  3) udzielenia przez Posiadacza Rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, uniemożliwiającym prowadzenie Rachunku,
  4) w przypadku wykorzystania Rachunku do działalności niezgodnej z prawem lub w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem określonym w Umowie lub Regulaminie,
  5) doprowadzenia do powstania na Rachunku niedopuszczalnego zadłużenia. ”

  Czyli w ekstremalnym przypadku bank może np. wycofać po 6 miesiącach produkt a następnie zażądać zwrotu wartości bonu.

  Nie jest także do końca jasne co do gwarancji stałej darmowości konta. Regulamin promocji mówi o wyłącznie o opłacie za kartę i tutaj możemy być pewni stałych warunków. W przypadku gdy bank podniesie opłaty, jedynym rozwiązaniem bez konieczności zwrotu wartości premii jest wg mnie złożenie sprzeciwu wobec zmian (ale nie wypowiedzenia umowy) i automatyczne wygaśnięcie umowy. Jak to potraktuje bank pewny nie jestem, dlatego wykreśliłem zdanie o możliwości podniesienia opłat za konto.

Comments are closed.