Fragment strony banku
Fragment strony banku

Credit Agricole był już opisywany na moim blogu wielokrotnie, gdyż lubi rozdawać pieniądze za aktywne korzystanie z konta. Kto nie skorzystał poprzednio z promocji w której można zyskać 1000 zł, ma na to szansę tym razem. Warunki są bardzo podobne do poprzednich, choć bank ma tendencje do liberalizacji warunków przystąpienia do promocji. Jest to, wraz z ofertą Konta Getin Up, z pewnością jedna z najlepiej płatnych promocji bankowych, ale decydując się na udział w niej trzeba pamiętać, że wiążemy się z bankiem na co najmniej 18 miesięcy.

Co możemy zyskać?

Premia składa się z 4 części:

1. Premia za otwarcie konta – 100 złotych

Za jednorazowy wpływ na konto minimum 1500 złotych, nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarte jest konto, bank przyznaje jednorazową premię w wysokości 100 złotych. Premia zostanie przelana w kolejnym miesiącu po pierwszym wpływie.

2. Premia za zamknięcie konta w dotychczasowym banku

Za złożenie w Placówce Banku Wniosku z Pełnomocnictwem do zamknięcia dotychczasowego rachunku, w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy Konta, Bank daje aż 100 złotych za udzielenie mu pełnomocnictwa oraz dyspozycji do zamknięcia konta w innym banku. Premię ta dostaniemy wyłącznie jeżeli spełnimy także warunki Premii za otwarcie Konta (pkt 1). Bank określa listę banków których może dotyczyć ten punkt i są z niej wykluczone wszystkie banki spółdzielcze. Szczegóły polecam doczytać w regulaminie.

2. Premia za opłacanie rachunków

Za każdy zgłoszony rachunek z tytułu opłat za:

  • gaz,
  • energię elektryczną,
  • wodę bieżącą / podgrzanie wody / ścieki,
  • abonament telewizyjny, w tym za telewizję kablową lub satelitarną,
  • dostęp do Internetu,
  • telefon komórkowy,
  • telefon stacjonarny

bank przyznaje premię w wysokości 5% wysokości rachunku (maksymalnie 16,67 PLN miesięcznie). Aby bank naliczył premię w miesiącu poprzedzającym musimy zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1500 złotych.

3. Premia za płatność kartą

To najbardziej skomplikowana część bonusu ale także najbardziej zyskowna. Po uruchomieniu usługi CA Saver każda transakcja karta będzie zaokrąglana do wybranej kwoty (0,5, 1 lub 5 złotych) kwota wynikająca z zaokrąglenia zostanie przelana na konto oszczędnościowe. Jednocześnie, na koniec każdego miesiąca, bank przyzna premię w wysokości 50% przelewów wynikających z zaokrągleń. Z tej części promocji możemy uzyskać do 27,77 złotych miesięcznie (do 500 złotych w czasie trwania promocji).

Warunki przystąpienia do promocji

Aby uzyskać bonus należy:

1. Otworzyć konto dla osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2015 roku np. [link]przy pomocy kanału internetowego[/link]
2. Zawrzeć umowę o dostęp do Konta za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznego CA24
3. Złożyć wniosek o wydanie do Konta debetowej karty płatniczej w PLN
4. Otworzyć w ramach Konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam w PLN
5. Uruchomić usługę „CAsaver”
6. Zapewnić stałe wpływy na Konto (min. 1500 złotych w miesiącu na podstawie zlecenia przekazywania wynagrodzenia). Uwaga: nie zapewnienie wpływów przez co najmniej 2 miesiące w trakcie trwania promocji skutkuje wykluczeniem z promocji.

Brzmi trochę skomplikowanie ale sprowadza się to do otworzenia konta wraz kontem oszczędnościowym i kartą.

Minusem oferty jest zobowiązanie do utrzymania konta przez co najmniej 18 miesięcy. Gdy zamkniemy konto przed upływem tego terminu będziemy zobowiązani do zwrotu kwoty otrzymanej premii.
Z promocji wykluczeni są klienci, którzy posiadali konto (oprócz konta w Pakiecie Depozytowym) na 90 dni przed datą rozpoczęcia promocji (rozpoczęła się 25 września 2015) lub wzięli udział w którejkolwiek promocji banku, w której bank oferował 1000 zł.
Osoby, które posiadają konto w ramach Pakietu Depozytowego, mogą przystąpić do promocji poprzez zmianę rodzaju rachunku na jeden ze wskazanych.

Które konto wybrać?

W ramach promocji możemy otworzyć jedno z 3 kont:
  • Konto PROSTOoszczędzające, (opłata 4,90 zł, karta 3,90 zł)
  • Konto PROSTOoszczędzające PLUS (w przypadku wpływu min. 1500 złotych konto darmowe, w innym przypadku 9,90 zł; w przypadku zapewnienia wpływu oraz wykonania obrotu kartą min. 500 zł, karta darmowa, w innym przypadku kosztuje 7,90 zł)
  • Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM (w przypadku wpływu min. 10 tys. złotych konto w innym przypadku 14,90 zł, karta darmowa bez warunków)
Warto się więc zastanowić która opcja będzie dla nas najlepsza. jeżeli posiadamy środki to najkorzystniejsze jest konto PREMIUM, jeżeli będziemy mieli problem z przelewami na 10 tys. zł warto zastanowić się nad wersją PLUS.

[oferta num=46]

More From Author