mbank_biznes_premia_za_zusKolejną grupą o którą banki zaczęły rywalizować w coraz większym stopniu oferując kilkusetzłotowe bonusy są przedsiębiorcy. Niedawno pisałem o ofercie Idea Banku, w której w sumie w ciągu 12 miesięcy można zyskać 900 złotych, dzisiaj opiszę promocję mBanku, który za otwarcie rachunku mBiznes konto Start lub mBiznes konto Komfort oferuje zwrot za płatności składek ZUS w wysokości 50 złotych miesięcznie.

Warunki promocji

Aby wziąć udział w promocji należy:

  • do 30.09.2015 r. złożyć wniosek w ramach promocji o jedno z ww. kont oraz zawrzeć umowę o konto,
  • w okresie 12 miesięcy opłacać składki ZUS w kwocie min. 250 złotych miesięcznie,
  • w okresie 12 miesięcy wykonać w każdym miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą wydaną do otwartego rachunku,

Jeżeli przez 12 miesięcy spełnimy ww. warunki, do końca kolejnego miesiąca bank wypłaci nam premię w wysokości 50 złotych za każdy miesiąc w którym spełniliśmy warunki czyli dostaniemy 600 złotych.

W promocji nie mogą wziąć jednak udziału osoby, które do dnia 31.08.2015 roku posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w mBanku.

Inne informacje

Promocja dotyczy kont mBiznes konto Start i mBiznes konto Komfort.

W przypadku tego pierwszego czyli mBiznes konto Start, nie będziemy ponosili żadnych opłat z tytułu prowadzenia konta, jednak do jego otwarcia uprawnione są wyłącznie osoby (lub firmy), które nie posiadały jeszcze rachunku w mBank i rozpoczęły działalność nie później niż 12 miesięcy przed datą założenia konta. Konto jest po 12 miesiącach od założenia przekształcane w mBiznes konto Komfort. mBiznes konto Start umożliwia wykonanie 5 bezpłatnych przelewów (pod warunkiem wykonania w danym miesiącu przelewu do ZUS). Karta do konta jest darmowa w przypadku wydania nią w danym miesiącu min. 200 złotych w przeciwnym przypadku kosztuje 5 złotych.

mBiznes konto Komfort jest kontem, które kosztuje miesięcznie 25 złotych. Zakładając jednak konto w tej promocji, jesteśmy zwolnieni z opłat przez okres 12 miesięcy.  W ramach opłaty mamy możliwość wykonania do 20 bezpłatnych przelewów. Ponadto karta do konta jest bezwarunkowo bezpłatna.

[oferta num=42]

You May Also Like

More From Author